Wydrukuj tę stronę

Segment zasypowy

Mocowany na początku zsypu.

Waga: 10 kg

Dział: Zsypy budowlane